Home

Undervant toppvant

- Dubbla undervant, en föröver, en akteröver. Toppvant i mitten - Enkla undervant med svepta spridare, undervanten föröver. toppvant akteröver - Enkla undervant med raka spridare och babystag (ex Maxi 77), undervanten akteröver, toppvant föröver....någon som inte håller med.. Därefter spänns toppvanten. Sedan spänner du inre förstaget (gäller ej Maxi 68) så hårt att masten får en lätt båge. Till sist sätter du an undervanten. En tumregel är att du spänner undervanten ungefär hälften så hårt som toppvanten. Lås alla vantskruvar samt tejpa saxpinnarna noga så att ingen eller inget skadas • Koppla toppvant, akterstag, förstag och undervant. • Handsträck toppvant, förstag, akterstag så att masten stagas både tvärskepps och långskepps. • Drag ner lyftstroppen och koppla loss den. Lämna kranen. Trimning • Kontrollera mastens lutning långskepps. Justera om nödvän-digt med toggels på förstaget Denna förändring skapas genom att spänna alt släppa på undervanten. Och om då undervanten sitter bak (vilket är det vanligaste) så behöver man lite mindre kraft för att minska prebend. Vi som kör med undervanten framför toppen behöver alltså mer spänning i undervanten för att åstadkomma samma prebend

Riggning - Undervant förut / toppvant akterut eller

Segeltrimskolan, del 5: Riggtrim - hamnen

 1. hoj har jag ca 20% på toppvanten och ca 14% på undervanten. Man ser att toppvanten sackar lite på den hårda kryssen, men jag har inte hjärta att dra åt mer. ;-
 2. imum 5 mm toppvant, 4 mm undervant, 3 mm akterstag och 5 mm förstag. Ska jag ta hänsyn till att toppvanten är grövre och köra på 5 mm undervant, eller följa vad som sitter på, 4 mm? Tacksam för detta forum! Nästan alla
 3. Aktre undervant (D1A) Akterstag (PS) Främre undervant (D1F) Baby/Inre förstag (BS/IF) Kutterstag (CS) Long Topp vant (V1) Överkant däck/rufftak (undersida T-järn/Däckring) Geometriskt centrum av masten Överkant kölplanka Förstag (FS) Alla mått till symbolens centrum H1 H2 H3 595-543-S 12-07-02 3(3
 4. alvantskruvar,
 5. Junker hade jag dubbla undervant, vilket är betydligt bättre under kryss, jf med det #¤&%/& babystaget på Misil2:an jag har nu. Tror Junkern fick dubbla undervant -75 eller -76,

Riggning - MaxiSidorn

Toppvanten bör bli 19 och undervanten -8. Ta hem fyra varv på toppvanten och två och ett halvt varv på undervanten i hårdvind, relativt referensinställningen för att sträcka förstaget till 25. Toppvanten hamnar på 31 och undervanten på 22. Spridarvinkeln är något som påverkar mastens uppträdande mycket Kaltoppen böjer av något åt lä. Masten ska alltså vara i princip rak i sidled. Då har du rätt förhållande mellan topp- och undervant. 4. Ställ in rätt vantspänning. Nu ska du skruva lika mycket i topp- och undervant. Som utgångspunkt kan man spänna riggen så att lä undervant är precis sträckt i mellanvind 4-6 m/s Undervant Toppvant <För Akter > Skruva ut vantskruvarna nästan helt när masten reses. I annat fall är förstaget svårt att få dit. Ett lämpligt grundtrim är: Lite akterlutning på masten, hårda toppvant och lite slaka undervant. För utförligare information se separat instruktion från Seldén/Proctor Mastfo Sträck samtidigt undervanten så att masten är helt eller nästan helt rak i längsled och se till att häckstaget har bidevindtrim för medelvind när du mäter. När häckstaget spänns så minskar spänningen i toppvanten och när undervanten spänns så ökar spänningen i toppvanten Vantspridare, vanligtvis tillverkade av trä eller metall, dessa sitter monterade tvärskepps i par mitt mot varandra en bit upp i masten.Spridarna håller ut vanten så att de stagar masten för att inte knäckas eller böjas under segling. Höga smala master på segelbåtar kan ibland behöva flera vantspridare placerade i olika höjd med undervant, mellanvant och toppvant

För hårt satta undervant och/eller för lösa toppvant. För dåligt hemtaget i akterstaget; Om storseglet är revat och fallhornet hamnar under infästningen till toppvanten. Om du skotar storen hårt finns det då risk att mitten på masten böjer bakåt (och toppen framåt). För liten svepningsvinkel på spridarn Toppvant: Minus 2-3 varv Undervant: Minus 1,5-2 varv Släpp mest när det stoppig sjö. Kryss Med smal köl behöver CB 66 fart för att kunna ta höjd. Pinar man båten innan den har fart kommer den driva i sidled och tappa fart. När båten har kommit upp i rätt fart går det att ta mycket bra höjd, speciellt om det är platt vatten 2 löpande undervant 4 mm +/-0,5 mm 1x19 1 häckstag 3 mm +/-0,5 mm 1x19 2 backstag 4 mm +/-0,5 mm 1x19 3.4.2 Förstag, toppvant, mellanvant och undervant fastgörs vid mastprofilen i enlighet med ritning nr. 5. Fästning av backstag och löpande undervant vid mastprofilen är fritt

Mesanen har tio; fyra undervant, två toppvant, två någotannatvant och två akterstag. Plus att det sitter ytterligare ett stag mellan masttopparna. Trots att det var så många, de var väl uppmärkta av förra ägaren (tack för det) gick det bra. S ommarens höjdpunkt var ändå turerna som Boreas bjöd på Börja med att spänna upp toppvanten till 22 på riggspänningsmätaren, spänn sedan undervanten tills masten är rak i sidled och utan någon förböj. Något värde på undervanten går inte att ge då masterna varierar i styvhet Vilka är rekommendationerna för toppvant & undervant Har sett olika, en del har toppvanten förut andra akterut. T ex här på fb med toppvant förut. toppvant förut (videon) → Göran Berger, 20 dec.. 3. Ställ in rätt förhållande mellan toppvant och undervant. Detta gör man under segling. Gå fram och flukta utefter mastens framkant. Den ska inte böja i sidled under förstagsinfästningen. Kaltoppen böjer av något åt lä. Masten ska alltså vara i princip rak i sidled. Då har du rätt förhållande mellan topp- och undervant. 4

Vi hittade 7 synonymer till vantspridare.Se nedan vad vantspridare betyder och hur det används på svenska. Sjöterm Vantspridare (även bara vant) är tåg av stålwire som stöttar master och stänger i sidled och bär upp vevlingarna. I äldre segelfartyg är vantspridare tillverkade av grov tjärad hampa Toppvant: 15-20% av brottgräns -> ca. 3-5 mm/m vant (rod 2-3) Undervant: 40% av den längden som man drog åt för toppvant för mellanvant beror det om den går från övre spridare till nedre spridare eller från övrespridare till deck. Mellanvant (continious): 20% av längden för toppvant Mellanvant (discontinious): 10% av längden för toppvant

När häckstaget spänns så minskar spänningen i toppvanten och när undervanten spänns så ökar spänningen i toppvanten. Under tiden som vantskruvarna för toppvanten justeras kan du med fördel sträcka häckstaget hårt för att avlasta dessa. Lite olja på gängorna minskar också slitaget Toppvant (11 kN u segel 30° lutn) 5 mm 1×19 trådig vajer, brottbelastning 20 kN el 4.5 mm rod brottbelastning 22 kN: Undervant (11 kN u segel 30° lutn) 5 mm 1×19 trådig vajer, brottbelastning 20 kN el 4.5 mm rod brottbelastning 22 kN: Akterstag (10 kN u segel 30° lutn) 4 mm 1×19 trådig RF, vajer brottbelastning 13 kN: Spinnbom (~4 kg Spridarna håller ut vanten så att de stagar masten för att inte knäckas eller böjas under segling. Höga smala master på segelbåtar kan ibland behöva flera vantspridare placerade i olika höjd med undervant, mellanvant och toppvant. v • r. Ett fartygs delar. Skrov och delar fästa på skrovet Toppvant: (V1­V3, D4) Stagar masten mot belastningar tvärskepps. Infästade nära masttoppen på en mastheadriggad mast och i anslutning till förstaget på en partialriggad mast. Toppvanten leds via vantspridare ner till båtens röstjärn. Fiolstag (fiol): Permanent arrangemang för att staga e

Toppvanten och undervanten är separerade till olika röstjärn, en uppfinning från Hallberg-Rassy. Detta gör passagen på däck enkel, det gör det lätt att skota förseglet, och den breda spridarbasen ger en stabil rigg Toppvant och undervant är separerade för lätt passage på däck, enkel skotning av förseglet, och bred och stadig stagning av masten. Denna lösning är en Hallberg-Rassyuppfinning. Båten har som standard en akterstagssträckare med mycket god utväxling, 1:48 för att både lätt kunna ta hem och lätt kunna släcka på akterstaget

Toppvant och undervant är separerade med separata röstjärn, för lätt passage på däck och bra skotning av genuafocken. Sittbrunnen är väl tilltagen och hela 2,35 m lång. Det är lätt att kliva ombord akterifrån Höga smala master på segelbåtar kan ibland behöva flera vantspridare placerade i olika höjd med undervant, mellanvant och toppvant. Annons Synonymer till vantspridar Toppvant: (V1­V3, D4) Stagar masten mot belastningar tvär­ skepps. Infästade nära masttoppen på en mastheadriggad mast och i anslutning till förstaget på en partialriggad mast. Toppvanten leds via vantspridare ner till båtens röstjärn. Fiolstag (fiol): Permanent arrangemang för att staga en lån

Vant är de linor eller vajrar som främst i sidled stöttar master och stänger på segelbåtar och segelfartyg.. På småbåtar finns ofta bara en uppsättning vant som går från röstjärn på båtens fribord eller från beslag i relingen eller däcket till masttoppen, men större båtar med högre mast har ofta flera uppsättningar: undervant som är fästa vid olika höjder på masten. Toppvant och undervant är separerade för lätt passage på däck, effektiv skotning av förseglet och bred och stadig stagning av masten. Detta arrangemang är en Hallberg-Rassyuppfinning. Akterstaget sträckes hydrauliskt som standard. Förseglet är endast lätt överlappande vilket gör det mycket enkelt att slå Peter:Jag har problem med att rigga på korrekt sätt. Min rigg är en masthead med två raka spriddare, toppvant, undervant, främre och bakre undervant samt babystag Lossa undervanten helt och ta till vara på sprintar och vantskruvar, lossa lite på toppvanten och gå ner i båten för att lossa sprinten samt kablar i botten av masten i toalettutrymmet. Här lyfter man bort golvet i toan så friläggs mast foten. att få ut sprinten kan vara lite pilligt För hårt satta undervant och/eller för lösa toppvant. För dåligt hemtaget i akterstaget; Om storseglet är revat och fallhornet hamnar under infästningen till toppvanten. Om du skotar storen hårt finns det då risk att mitten på masten böjer bakåt (och toppen framåt). För liten svepningsvinkel på spridarn

Här följer sju punkter för att spänna riggen: 1. Toppvanten ska handjusteras så att masten står vertikalt. 2. Mastlutningen ska justeras med förstag och backstag om båten har en partialrigg. Har båten en mastheadrigg ska mastlutningen justeras med förstaget och akterstaget. 3 Toppvant: Loose riggspänningsmätare Modell A är ett bra hjälpmedel att mäta sin riggspänning. Genom att förstagsspänningen påverkar mastlutningen så får man justera inställningen av toppvant och undervant för att nå samma lutning i alla vindar. Detta kan underlättas med exempelvis sk. hakplåtar istället fö Toppvant: 15% av brottslasten (vilket motsvarar en töjning på c:a 3 mm mätt på en tvåmeterssträcka). Undervant just. som grund (för hand) så att masten sär rak (tvärskepps) Häckstag grundinställning c:a 20% av brottslasten Inre förstag (babystag) sträckes för hand -som grundinställnin

Nordic H-boat Forum - Placering av toppvant

 1. Resultatet blir en grundinställning anpassad för lätta vindar med i princip rak mastprofil och en liten krum . Spänningen i undervanten brukar hamna på 10 - 15%, vilket är av underordnad betydelse. Det viktiga är att mastprofilen får den önskade rakheten/krummet i förhållande till spänningen i toppvanten
 2. Toppvant Undervant Förstag Förböj Mastlut* Hårdvind 330 kg 120 kg 150 kg 2 cm 820cm Mellanvind 200 kg 80 kg 90 kg 2 cm 815cm Lättvind 100 kg - 40 kg - 802cm När riggspännings släpps från Hårdvind till Mellanvind måste undervanten sträckas för att bibehålla förböjen
 3. Börja med att spänna upp toppvanten till 25 på riggspänningsmätaren, spänn sedan undervanten tills masten är rak i sidled och utan någon förböj. Något värde på undervanten går inte att ge då masterna varierar i styvhet. För att fintrimma masten och få ditt individuell
 4. Toppvant och undervant är uppdelade med separata röstjärn, för lätt passage på däck, bra skotning av genuafocken samt bred, stadig stagning av masten. En akterstagssträckare med utväxling på hela 1:32 är standardutrustning. Förseglet är endast lätt överlappande,.

Svenska IF-båtförbundets forum - Dimensionering av undervan

 1. Toppvanten, borra ur allt löst men max 10 mmm borr, slipa sedan rent ner till alu plattan med en Dremmel. Tape på undersidan alu plattan och fyll med epoxy spackel, SB en gång, BB 4 ggr innan allt var som förr
 2. (b) 2 toppvant (c) 2 undervant (d) 1 akterstag F.4.2 VALFRI (a) checkstag (b) babystag (c) backstag (d) fiol. F.4.3 MATERIAL. Rostfri 19-trådig vajer eller heldragen tråd, akterstaget får vara av valfritt material. Avdelning G - Segel. G.1 mätning . Mätning ska utföras i enlighet med RSR. G.2 Certifierin
 3. Grundansättningen av riggen utföres så att toppvant och häck— stag ges en fðrspänning, son motsvarar ca av båtens vikt, och förstaget mer (vid donna spänning känns förstaget ganska stunt) Därafter sättes de fränre undervanten (el ler inre förstagct) sac att nasten komrter något litet föröver vid spridaren
 4. Aktre personen går sakta föröver medan mittpersonen styr med undervanten. Toppvanten hindrar att masten faller framåt så det är bara för aktre personen att trycka på medan de två andra hjälper till att sträcka spinnfallet den sista biten så mycket att förstagssprinten kan sättas på plats igen

Övre spridare/toppvant - myHanse - Hanse Yachts Owners Foru

Toppvanten bidrar då genom spridarna till att böja masten framåt och den blir som du säger förspänd. Detta är inget problem om undervanten funkar som dom ska dvs. är rätt anstatta och tillräckligt styva. Dom kan behöva vara en dimension grövre än toppvanten faktiskt ! Jag tror inte att en hårt förspänd rigg löper större ris Toppvant Undervant Förstag Förböj Mastlut Lätt 155 kg 0 kg 65 kg 20-30 mm 8.15 m Mellan 180 kg 60 kg 80 kg 10-20 mm 8.19 m Hårt 220 kg 90 kg 125 kg 0- 10 mm 8.23 m Segeltrim i båten Nu går vi över på det svåra. Jag kan bara ge några allmänna tips om hur vi gör men d Toppvant hårdare än undervant, undervant i aktre hålet Spridare ska ej stå horisontellt utan uppåt med samma vinkel - mät med papiva o fixera spridaren mot wire Rodkickgasfjäder upp och ner på vintern Segel: Dacron 20år men tappar form, Laminat (mylar+riktad polyester utanpå) 10år 20% dyrar Ska undervanten eller toppvanten sitta framför den andra i infästningen vid däcket? Inge Svensso När jag för två veckor sedan mastade på så råkade jag sätta toppvanten för om undervanten. När jag sedan tittade på masten från sidan så såg det väldigt märkligt ut med stora brytningar runt spridarna så därför bytte jag till att ha undervanten främst. Detta ser och känns i alla fall i mitt tycke som det mest naturliga

Att lä toppvant ej slakar. 0m så är fallet ökas toppvant- spänningen, dock maximalt till 25% av wirens brottlast, vart- efter trimningen repeteras fr.o.m. punkt 3. Rikta upp masten så att önskad lutning långskepps erhålles. Spänn toppvanten till ca 15% av wirens brottlast (se CA). Spridarpartiet trycks då förut Rigguppdatering. By. Jonas Heuman. - June 28, 2017 Posted in: Race, Trip. Riggen hade inte uppdaterats på länge och skulle få en översyn. All metallskrot med 80 tals konstruktionen med uppspänning av toppvant med backstagen, har nog aldrig fungerat och vägde massa. Samt massa annat fix enligt nedan Både toppvant, undervant, babyförstag (vanten som går från mastens framsida till alldeles bakom den förliga ruffluckan) och häckstag är av 19-trådig rostfri wire. Segel Enligt rekommendationerna i instruktionsboken används stormfocken (7 kvm) i vindar över 12 m/s, kryssfocken (10 kvm) i vindar upp till 10-14 m/s och genuan i vindar upp till 6 m/s med undervant respektive ev mellan-vant. Slutjustera toppvanten på läsidan under segling, om det slackar. Tänk på att göra samma justering på andra sidan efter slag. Räta in masten i sidled under segling. Riggvård! täcker kardelbrott så är det en signal på att det är dags att byta den stående riggen. V

En sällsynt fin Sun Odyssey 45 från 2006. Fräsch och med fin välvårdad interiör. Årsmodellen är en av de sista med inredningen helt i trä/teak Jag kommer behöva åtgärda detta under vinter/vår och funderar på om man skulle plasta upp knän för röstjärnen till de aktre undervanten och fästa röstjärnen till främre undervant och toppvant i förpikens skott respektive huvudskottet Det lät som en bra ide och redan 30 minuter senare låg vi förtöjda framför verkstaden. Jag (Oskar) förberedde arbetet genom att sätta upp vårt kutterstag, släppa på akterstag, toppvant och undervant. När det var klart gick vi tillbaka till riggaren och sa att vi var klara för att ta ner förstaget

Tydligen finns det Albin Delta med ratt. Finns en på blocket just nu. Delta med ratt.. Snyggt med två smala snobbrander. Just denna båt har även en annan lösning med kylen Toppvanten ska sättas åt så att de ej slackar i lä vid segling. När man justerar toppvanten så böjer sig masten framåt, sedan drar man undervanten tills masten blir i det närmaste rak. Man får tänka på att spänningen i toppvanten ökar när man drar undervanten BB Toppvant . SB Toppvant . BB Undervant . SB Undervant . Title: Före upptagning Author: Fredrik Created Date: 10/1/2007 7:09:19 AM. Den stående riggen skall bestå av:toppvant, undervant, förstag, akterstag.Stagen skall vara tillverkade av rostfritt stål och med cirkulärt tvärsnitt.3.5.2.9. Akterstagets diameter skall vara minst 3mm, medan de övriga stagen skall vara minst 4mm i diameter Stagningen blev den enkla men effektiva lösningen med enkla, svepta spridare, toppvant, undervant, fock- och akterstag. Inga backstag. Lösningen medgav goda möjligheter att krumma/trimma masten efter behov. Omega 30 började säljas 1983 och tillverkningen pågick t o m 1987

Byt då ett helt par, exempelvis båda toppvanten eller båda undervanten. Livslängden på den stående riggen är ca 20 000 Nm, vilket anses som wirens tekniska livslängd. För att din rigg skall hålla så långe som möjligt gör följande Fästen för toppvant, mellanvant och undervant. Brytblock för linor till sittbrunnen. Solcell 50W. Ytterligare en solcell 32W i aktern på pulpit. Teak på sittbänkar och teaktrall på durken. Lucka i durken kan lossas för motorservice. Ratt modifierad med yttre ring - man kan sitta på akterluckan och styra Spridaren görs lämpligast som ett rör (eller åtminstone med en rörliknande ände med 3 - 4 mm innerdiameter mot masten). Montera en genomgående stång/ skruv utan skalle som sticker ut 1,5 till 2 cm på vara sida. Vid riggning träs så spridaren på dessa ändstumpar och innerst kan beslag för undervant monteras Masten står på däck med tät genomföring som främsta fördel. Partialrigg med dubbla, svepta spridare, undervant vid ruffen och toppvant bordvarts är den bästa med utmärkt passage på och måttlig mastdimensionen, vilket gynnar styvheten. Inredningen bestäms av att masten står relativt långt bak

Riggning - Undervant förut / toppvant akterut eller

Mast och rigg på Maxi 68 - SeglarSnack - Maringuide

Riggverkstad. Riggen är en vital del, av din segelbåt, därför är det väldigt viktigt att underhålla och vårda, din rigg och byta ut, när delar eller hela riggen, gjort sitt eller är skadat. På Viking Yachting har vi en riggverkstad som kan hantera wire från 2 mm och upp till 12 mm. Vi hjälper dig, med alla typer av riggarbeten Toppvanten, undervanten, häck-stagen och förstagen är i kraftig 19-trådig wire i rostfritt stål. Vantspridarna som sitter en på var sida om masten är gjorda i lätt fjäd-rande aluminium. Fallen Alla fallen utom spinnakerfallet lö-per inuti masten. På det sättet slipper du tågvirke som snor sig kring masten eller fastnar i varandra

Albin Nova 379

Svenska IF-båtförbundets forum - Vantstorlekar

På småbåtar finns ofta bara en uppsättning vant som går från röstjärn på båtens fribord eller från beslag i relingen eller däcket till masttoppen, men större båtar med högre mast har ofta flera uppsättningar: undervant som är fästa vid olika höjder på masten och toppvant som via vantspridare går till masttoppen.. På större råriggade segelfartyg finns fler uppsättningar. Toppvant och undervant är uppdelade med separata röstjärn så att man lätt och smidigt kan röra sig mellan sittbrunn och fördäck. Sittbrunnen är väl skyddad från elementen och den höga sargen ger god komfort (b) 2 toppvant (c) 2 undervant (d) 1 akterstag F.4.2 MATERIAL (a) Obligatorisk stående rigg ska vara av r ostfri 19-trådig vajer eller heldragen tråd. F.4.3. DIMENSIONER Dimensionerna på riggen är fria. Avdelning G - Segel G.1 MÄTNING Mätning ska utföras i enlighet med RSR G.2 CERTIFIERIN Detta uppnås på 'vår' typ av rigg genom att man sätter an både toppvant, men framför allt undervanten ganska hårt. Åtminstone på 999:an och antagligen de andra liknande båtarna, så innebär detta att tvärbalken i botten under maststöttan böjer sig. Och man kan även se att däcket trycks ned lika mycket

Rigguppdateringkostnad - SeglarSnack - Maringuide

Toppvant, mellanvant samt enkelt undervant. Fioler för att staga mast topp. Storskot i och urkopplingsbart 6-skuret.+ 4:1 tuning block. Rodkick Enlina bom-revningssytem. Storsegel steglös justerbar skotskena. Segel, North / Royal Sails Full Latte Storsegel i laminerad sandwich typ Pentax med maximerad akterrunda dv verkar själv ha modifierat riggen på Tumlaren, riggritningar från 1934 visar dubbla undervant och inget akterstag medans riggritningar från 1935 visar akterstag och enkla undervant samt toppvant. Att observera på Reimers ritning är att undervantens röstjärn är placerade strax framför masten medans toppvantens röstjärn sitter strax bakom masten, det är ofta tvärtom

Riggtrim Hårda toppvant med en aning bakåtkrum (mao lite böjd topp bakåt), undervant hårt (detta för att ytterligare sträcka förstag) Nu kanske det finns någon som tänker att spänna undervant då kan man väl inte sträcka förstag - men så är det för om man endast spänner toppvanten så krummar ma sittbrunnen, toppvant och dubbia undervant. Och det ar inga problem att montera lazy-jacks som under-lattar timing. Storskotet har i-^ETi ' urkopplingsbart sparrblock och kicken ar.av typ Rodkick. / L / i \ Säkra toppvant, undervant samt inre förstag med hjälp litsa låsbrickorna som sitter fastskruvade på masten. Kontrollera att förstaget är ordentligt fastsatt i mastens framkanten. bästa kosten för att bygga muskler Litsa (1), fästa ett segel med en smäcker lina. c/c undervant: 3970mm 5mm hakplåt c/c spridarfäste: 4060mm spridarlängd alum ämne 1025mm ifall gjutna spridarfästen används. Underkant liftbox: 3780mm c/c toppvant: 8280mm 5mm hakplåt Underkant fockfallstrissa: 8340mm c/c förstag: 8495mm 5mm hakplåt Fäste för spinnblock upptill: 8600m

Boat data. Home; Photos; Boat data; Equipment; Contact; Her Ladyship Nordship 2 Toppvant och undervant är separerade med var sitt röstjärn, för lätt passage på däck och bra skotning av genuafocken. Sittbrunnen är väl tilltagen och hela 2,35 m lång. Det är lätt att kliva ombord akterifrån. Hallberg-Rassytypiska kännetecken som vindruta,. Undervanten bestämmer mastens förböj. Förböjens storlek påverkar storseglets form. Riggspänning, toppvant C-2K 100 kg 200 kg 330 kg 330 kg Bomuthal, från mätband 4 cm 2 - 0 cm 0 0 Storskot, bommens position 40-20 cm i lä 0-40 cm i lä 40-60 cm i lä 60-70 cm i lä.

Akterstag: 4 mm. Toppvant: 7 mm. Mellanvant: 6 mm. Undervant: 6 mm. Fockfall: 4 mm. Storfall: 4 mm. 11. Infästning av stag och fall mot däcket. Fockstaget skall vara infäst mot masten ej högre än vid undre kanten av märkbandet för detta stag Toppvant 7,50-7,75 44-46 Undervant 6,75-7,00 41-42 Santanas riggspänning uppmättas till de nedre värdena i tabellen (topp 44 och undervant 41 enligt LOOS). Riggspänningen är i någon mån en avvägning mellan prestanda i lätta förhållanden i och hårdare förhållanden

Trimma riggen - C55-förbunde

Toppvant 28-30 Undervant 5-0 Förstag 14-16 Var noggrann med att masten står mitt i båten och är rak i sidled. DÄCKSLAYOUTEN HELT OMGJORD C] Däckslayouten på Expressen lämnar mycket övrigt att önska när båten är ny. Vi tog bort allting förutom de två skotvins- charna. Därefter monterade vi tvärgåend 1 st förstag, 2 st toppvant, 2 st undervant i 4 mm rostfri 19 tr. wire, 1 st akterstag i 3 mm 19 tr. rf. wire, med pressade ögleändstycken i båda ändar, pris: 1.890:-Vantskruv med mellandel i kromad brons och integrerad toggle. Bronset gör att vant-skruven inte skär och togglen tar upp sidobelastning så att vantskruven inte kröker sig. Riggspänningen i toppvant ca. 40 och undervant ca. 27 (på MIN Luusmätare). Lycka till med CB66:an. Olof Björland. Blom on June 22, 2006 at 22:08 said: Vilken härlig kväll det blev igår. Roligt också att Olof & Co dök upp. Tror ni på att vi kan köra nästa onsdag också men toppvant och mellanvant sitter ju tillsammans. i mitt fall sitter toppvantet förligare än mellanvantet. (gäller även på nedre spridaren) Jag börjar misstänka att det kanske vore bättre att skifta,.. mitt undervant i lä kan var väldigt löst, och masten böjer knappast sig alls längst ne

sailtrail.se - segling, båtliv och de rätta prylarn

Vi använder en standard LOOSE typ B riggspänningsmätare och vi har 25 (260kg) på toppvanten och 19 (180 kg) på undervanten som utgångsläge. Detta ger en förstagsspänning på 19 (180 kg) när akterstaget är löst. Kontrollera nu hur masten står genom att flukta upp utefter mastrännan Facil 355, med bakåtriktade spridare och undervant, ska mastens mittparti fixeras i längsled genom att spridarna trycker det framåt och undervanten drar det bakåt. Tanken är att man ska få tillräcklig för-stagsspänning med hjälp av toppvant och akterstag, och därmed kunna utnyttja partialriggens fördela Nya toppvant och undervant Dyformvire 7mm + nya vantskruvar i brons; Ny Autopilot Raymarine SPX 5; förbättrad landströmscentral; 2010. Ny elektrisk Färskvattenpump; Ny Varmvattenberedare Isotemp; Nytt försegelkapell blått; Ny elektronisk termostat/reglage till värmaren; Gasol-avstängning elektrisk fjärrmanövrerad & ny. Carrera Helmsman konstruerades 1979 av Håkan Södergren och antogs 1984.09.25 av Svenska Seglarförbundet som nationell klass. Femte utgåvan 2006.04.03. A ALLMÄNNA REGLER A.1 Entylausul A.1.1 Carrera är en entylass. Om inte annat särskilt anges i dessa klassregler skall båtarna vara lika beträffande uppbyggnad, skrov, däck, köl, viktfördelning, inredning, segelplan samt roder. Fribord synonym, annat ord för fribord, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av fribord fribordet friborden (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

Vantspridare - Wikipedi

Jag har läst att man skall vrida åt toppvant och undervant för hand så mycket som möjligt, därefter 7-8 varv på toppvanten med mejsel/skiftnyckel, men inte mer än 10 varv. Därefter skall undervanten vridas drygt hälften så många varv med verktygen . MAXI 68 UKSyverse . Segel För att komma ut på havet måste riggen fungera....och än en gång plockade vi ner vår mast.Denna gång kortade vi toppvanten en aning och bytte vantskruvarna på undervanten.Nu borde riggen vara bra.Dagens Haiku:masten bär segelför segel bär det mot önvattnet kluckar lugnt. Van

RiggningVant – Wikipedia
 • Malibu Beach Inn promo code.
 • Hyra tankbil.
 • Upcoming Raffles.
 • Nuon affären.
 • Ombre NailsPink.
 • Logitech G933 Manual.
 • Königsbergs broar.
 • Filmjölksbröd.
 • Xanor rus? Flashback.
 • Hur känns det att spy.
 • Dystopi ne.
 • Königsbergs broar.
 • Novus logga in.
 • LBO Tarifvertrag 2019 Bayern.
 • Warsaw climate.
 • Gutniska ord.
 • GTA 5 Heist starten.
 • Spinetten Frölunda.
 • Är det socker i sushi ris.
 • Bediol.
 • New Era Cap.
 • Schalke Werder Bremen Live Stream.
 • Vardagsrum Design inspiration.
 • Polizeibericht Weißenfels aktuell.
 • Underbar låt.
 • FBI SWAT.
 • Miniderm läppar.
 • Kostnad hantverkare lägga golv.
 • Forn vattenflaska.
 • Boruto Team 3.
 • Fulufjället pdf.
 • Stödcentrum Stockholm.
 • Skapa Supercell ID.
 • Quiz svenska traditioner.
 • S tronic vs tiptronic.
 • Lethal radiation dose.
 • Hjulinställning toe in.
 • Quizduell BlitzQuiz.
 • Olja mot bristningar gravid.
 • Stockholm Fashion Week Street Style.
 • Snipping Tool Chromebook.